Aslanlar

Bütçe

 

Bütçe Kalemleri​

Bütçeyi hazırlamak,

Ayrıntılı harcama ve finansman programını hazırlamak,

Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek ve kayıtlarını tutmak,

Ödenek gönderme belgesi düzenlemek,

Gelirlerin tahakkuku ile gelir ve alacakların takip işlemlerini yürütmek,

Yatırım programı hazırlıklarının koordinasyonunu hazırlamak, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak,

Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak; sorunları önleyici ve etkililiği arttırıcıtedbirler üretmek,

İdare faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.