Aslanlar

Bakım

 
Bakım ve onarım faaliyetlerini yürütülmesi
Tüm makine ve mekanik  teçhizatın bakım planlarını oluşturmak ve güncel tutulmalarını sağlamak,
Bakım faaliyetlerinin planlanan şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak,
Yedek parça deposunun sevk ve idaresini sağlamak,
Yeni projelerde ekipman ve makinelerin yerleşim, montaj ve devreye alma işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak,
Bakım onarım ile ilgili satın alma sürecine destek verilmesi
Sorumlu olduğu iş gücünün eğitilmesi, sevk ve idaresinin gerçekleştirilmesi
Arızaları izlemek, önleyici bakım ve iyileştirme faaliyetlerini belirleyerek gerçekleştirmek,
İş Güvenliği konusunda ortaya çıkan eksikliklerin giderilmesi
Bakım onarım ve diğer süreçlerle ilgili raporlama ve bilgisayar yazılımının tutulması