Aslanlar

satınalma

 


Satın alma taleplerini toplar, ürün niteliklerini belirler ve onaya sunar,​​

Bütçe kapsamında her türlü ihtiyaçlarının satın alınması, dışarıdan bakım ve onarımından sorumludur.

Harcama için teklif ve onay alma, onay sonrası siparişinin verilmesi, faturasının alınması, muayene kabulünün yapılması ve ödeme emri belgesinin hazırlanması işlemlerini yapar

Mal ve hizmet alımlarına ilişkin bilgisayar yazılımını kullanır ve satın alma işlemlerine ilişkin raporlama yapar

Satın alma sözleşmelerini imzalamadan önce hukuk biriminin görüşünü alır,

Satın alınan mal ve hizmetlerin garanti, sigorta, değişim ve servis sözleşmelerini takip eder.​